• Documente de interes public

    
    
  Diriginți și învățătători în anul școlar 2022-2023

  Lista învățători și diriginți 2022-202 - lista 2022-2023.

    
    
  Structura anului școlar 2022-2023
    

  Regulament - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2022-2023 - ROFUIP 2022-2023.

  ORDIN pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar 2022-2023 - ordin.

  Rapoarte anuale de evaluare a calității

  Raport anual de evaluare internă a calității 2018-2019 - RAEI 2018-2019.

  Raport anual de evaluare internă a calității 2019-2020 - RAEI 2019-2020.

  Raport anual de evaluare internă a calității 2020-2021 - RAEI 2020-2021.

  Raport anual de evaluare internă a calității 2021-2022 - RAEI 2021-2022.

 •  
    

  Proiect de dezvoltare instituțională 2020-2024

  Proiect de dezvoltare instituțională 2020-2024 - PDI_2020_2024.

    
    

  Regulament intern 2022-2023

  Regulament intern an școlar 2022-2023 - ROI_2022_2023.

    
    

  Regulament intern 2021-2022

  Regulament intern an școlar 2021-2022 - ROI_2021_2022.

    
    

  Regulament intern de organizare si funcționare 2020-2021

  REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - ROFUIP_2020, anexa ordin nr. 5.447_2020.

  Regulament intern de organizare si funcționare 2020-2021 - ROFUI_2020_2021.

  Regulament intern de organizare si funcționare 2021-2022 - ROFUI_2021_2022.