Pictură

„Picturile au o viață a lor care derivă din sufletul artistului.”

- Vincent van Gogh

Calificare - Desenator în tehnici artistice - Pictură

Arta reprezintă cea mai profundă expresie a creativității umane. Creativitatea este foarte importantă în procesul de învățare și are legătură cu competențele cheie la nivel european. Prin intermediul artei dezvoltăm cunoștințe, aptitudini și atitudini, cu alte cuvinte oferim o educație integratoare în care fiecare elev contează. Promovăm așa-numita stare de bine a fiecărui elev și profesor.

Vă așteptăm la arte să ne bucurăm de varietatea formelor și a culorilor, să experimentăm tehnici diverse, să cunoaștem modalități noi de exprimare vizuală!