Conservare și restaurare bunuri culturale

Restaurare porti

La această disciplină nouă, elevii vor studia noţiuni referitoare la domeniul conservării-restaurării, pentru a putea dobândi calificarea necesară practicării în condiţii corespunzătoare a meseriei de conservator patrimonial. Se au în vedere formarea unei culturi generale în domeniu, care să permită o pregătire şcolară pentru viaţa profesională, folosirea unor metode şi tehnici de lucru specifice conservării-restaurării de bunuri culturale, aplicarea cunoştinţelor însuşite în practică, formarea de deprinderi de muncă intelectuală şi productivă, utilizarea cunoştinţelor însuşite pentru prezervarea patrimoniului cultural., etc.

Restaurare obiecte din lemn

Calificare - Conservare și restaure bunuri culturale