Pregatire admitere liceu

Prof. Cârlig Oana - Percepție vizuală

Pașii necesari în realizarea unei naturi statice

Construcția corpurilor geometrice este un ABC al desenului, necesară realizării unei compoziții corecte.

Prof. Negrușa Delia - Arhitectură

Exemplificarea probei de arhitectură din cadrul examenului de admitere în liceu: dublarea unei fațade din Ansamblul Sugălete și utilizarea corectă a instrumentelor necesare.

Prof. Marian Coman - Compoziție

Proba de creativitate presupune reprezentarea personajelor, proporțiile mari, alura figurii umane în ansamblu. Cerința examenului de admitere la specializarea arte plastice este conceperea unei compoziții din 5 - 7 personaje surprinse în mișcare sau în repaus.