• LICEUL DE ARTE „CORNELIU BABA” BISTRIȚA
  • Misiunea

    Școala noastră asigură tuturor elevilor șanse egale de studiu și dezvoltare intelectuală într-un mediu multicultural, prin întărirea și diversificarea laturii formative a procesului educațional. Echipa Liceului de Arte Corneliu Baba oferă un climat de învățare stimulativ, bazat pe respect, valoare și performanță, iar în dezvoltarea individuală a elevului se pune accentul pe încurajarea aptitudinilor de creație și inventivitate, în paralel cu pregătirea de cultură generală. Școala asigură o formare intelectuală de calitate, întemeiat pe competitivitate, creativitate și dorința de cunoaștere, într-o dezvoltare armonioasă cu valorile patrimoniului cultural local, național și universal.

  • Viziunea

    Liceul de Arte Corneliu Baba se dorește a fi o instituție educațională deschisă spre inovație, un centru cultural și artistic al comunității, un spațiu de învățământ vocațional dinamic, cu oportunități multiple pentru cadrele didactice și elevi, dar și un ferment activ al modernizării pentru întreaga comunitate locală.