• Anunțuri - Educativ

    
    

  Anunt pentru concursul de ocupare catedrelor rămase vacante - 06.01.2023

  Liceul de Arte ,,Corneliu Baba" Bistrița, bd. Independenței, nr. 3-5, prin reprezentantul legal prof. COMAN MARIAN, organizează concurs pe postul didactic vacant pe perioada determinată Desen proiectiv /Atelier de specialitate Arhitectură și Educație vizuală 18/ 3 ore.

  Organizarea concursului de ocupare a catedrelor rămase vacante/rezervate:

  1. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere; perioada: 10-11 ianuarie 2023
  2. organizarea și desfășurarea probei practice/ scrise şi comunicarea rezultatelor; termen: 13 ianuarie 2023
  3. depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale; perioada: 13 ianuarie 2023

  Cererile de înscriere însoțite de actele în original, respectiv copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul se depun la secretariatul unității în perioada menționată în intervalul orar 12.00-14.00

  Metodologie miscare personal

  Programa concurs Liceul de Arte ,,Corneliu Baba" Bistrița

    
    
    

  Programul național de protecție socială „Bani de liceu" 2021-2022

  Acordarea ajutorului financiar în cadrul programului național de protecție socială „Bani de liceu" 2021 - Bani de liceu 2021.