• Conducere

Personal de conducere Liceul de Arte „Corneliu Baba”

an școlar 2022-2023


					
	
			  
Echipa manageriala
 1. Director: prof. Coman Marian
 2. Consilier educativ: prof. Filipaș Lucreția

Consiliul de administrație - Decizia 131/20.09.2022
 1. Director, prof. Coman Marian - președinte
 2. Monica Pop, membru reprezentant al Primarului
 3. Florin Urîte, membru reprezentant al Consiliului Local
 4. Ștefan Cicioc, membru reprezentant al Consiliului Local
 5. Prof. Todoran Laura-Geta, membru
 6. Prof. Oana Cârlig , membru
 7. Prof. Paraschiva Borș, membru
 8. Ioana Conon, membru reprezentant al părinților
 9. Iliș Cristina, reprezentant al elevilor
 10. Prof. Barteș Adriana, secretar C.A - fără drept de vot

Observatori:
 1. Prof. înv. primar Marchitan Ioana Raluca, lider sindicat

					
	

		
Organigrama 2022-2023

Organigrama Liceului de Arte „Corneliu Baba” 2022-2023 - vezi aici.

Declarații avere și interese

Declarație avere Coman Marian - 2022 - vezi aici.

Declarație interese Coman Marian - 2022 - vezi aici.

Declarație avere Todoran Laura-Geta - 2022 - vezi aici.

Declarație interese Todoran Laura-Geta - 2022 - vezi aici.