• Conducere

Personal de conducere Liceul de Arte „Corneliu Baba”

an școlar 2022-2023


					
	
			  
Echipa manageriala
 1. Director: prof. Coman Marian
 2. Consilier educativ: prof. Filipaș Lucreția

Consiliul de administrație - Decizia 82/14.09.2023
 1. Director, prof. Coman Marian - președinte
 2. Monica Pop, membru reprezentant al Primarului
 3. Florin Urîte, membru reprezentant al Consiliului Local
 4. Ștefan Cicioc, membru reprezentant al Consiliului Local
 5. Prof. Todoran Laura-Geta, membru, reprezentant al profesorilor
 6. Prof. Hangan Radu Cristian, membru, reprezentant al profesorilor
 7. Prof. Știr Flaviu Gavril, membru, reprezentant al profesorilor
 8. Ec. Uzoni Elena, membru, reprezentant al personalului didactic auxiliar
 9. Ioana Conon, membru, reprezentant al părinților
 10. Pîrcea Victoria, membru, reprezentant al părinților
 11. Bobocea Alice Elena, reprezentant al elevilor
 12. Prof. Trif Cristina Carmen, secretar C.A - fără drept de vot
 13. Prof. înv. primar Marchitan Ioana Raluca, lider sindicat, observator- fără drept de vot


					
	

		
Organigrama 2022-2023

Organigrama Liceului de Arte „Corneliu Baba” 2022-2023 - vezi aici.

Declarații avere și interese

Declarație avere Coman Marian - 2024 - vezi aici.

Declarație interese Coman Marian - 2024 - vezi aici.

Declarație avere Coman Marian - 2023 - vezi aici.

Declarație interese Coman Marian - 2023 - vezi aici.

Declarație avere Coman Marian - 2022 - vezi aici.

Declarație interese Coman Marian - 2022 - vezi aici.

Declarație avere Todoran Laura-Geta - 2022 - vezi aici.

Declarație interese Todoran Laura-Geta - 2022 - vezi aici.