Design

„Mă lupt pentru două lucruri în design: simplitate și claritate. Un design bun se naște din aceste două lucruri.”

- Lindon Leader

Calificare - Desenator în tehnici artistice - Design

Catedra de design propune trei specializări: graphic design, design de obiect sau de produs industrial și design de interior.

Astfel, elevii au posibilitatea de a aprofunda noțiuni necesare atât obținerii, la finalul clasei a XII-a, a atestatului de competențe profesionale nivel IV - de desenator tehnic în artă și design, cât și admiterii în învățământul superior de profil.

Lucrare Iulia Avram

Lucrări de atestat ale elevilor

Lucrare Trif Nicol

Lucrare Andonaș David