Burse
Proiecte şi Programe - Burse

 

CRITERIILE SPECIFICE

de acordare a burselor pentru elevii din Liceul de Arte “Corneliu Baba” Bistrita,

stabilite de Consiliul de Administratie a Liceului de Arte “ Corneliu Baba”

PENTRU ANUL SCOLAR 2017– 2018

1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acorda elevilor care:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și

concursurilor școlare, organizate de M.E.C în anul școlar 2016 - 2017;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile

internaționale în anul școlar 2016 - 2017;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/

concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicoștiințific,

organizate de M.E.C în anul scolar 2016 - 2017;

Acte necesare:

- cerere.

-copie xerox după diplomă obţinută

2. BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se încadreaza în cel putin

unul din cazurile urmatoare:

a) au rezultate deosebite la învatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 și nota 10 la purtare în anul scolar 2016 - 2017.

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor si

concursurilor școlare naționale organizate de MEC în anul școlar 2016 - 2017;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competitiilor/

concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific,

organizate de MEC în anul scolar 2016 - 2017.

Acte necesare:

- tabel nominal/clasă cu media generală din anul precedent și nota la purtare semnat de către diriginte.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în

clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal, respectiv cu semestrul I,

pentru elevii aflați în celelalte clase.

3. BURSELE DE STUDIU se acorda elevilor care îndeplinesc cumulativ

urmatoarele conditii:

a) au media generala peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul scolar 2016 –2017;

b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1450 leibrut, respectiv 1065 lei net);

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în functie de modificarile

intervenite în veniturile familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în

clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal, respectiv cu semestrul I,

pentru elevii aflați în celelalte clase.

Acte necesare:

Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa conțină:

- cerere;

- copia actului de identitate al elevului;

- copii xerox certificate de nastere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent alemembrilor familiei pe ultimele trei luni (adeverinta salariat/pentru fiecaremembru) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii;

4.BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor care se încadrează în

una din urmatoarele categorii:

a) orfani sau bolnavi de TBC și care se afla în evidenta dispensarelor școlare ori

bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente

renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică,

glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi

de SIDA, sau care sufera de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori

reumatism articular, handicap locomotor;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat

de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul

școlar;

Bursele de ajutor social se acorda la cerere.

Acte necesare:

Orfani

- cerere

- copia certificatului de nastere si a actului de identitate al elevului, daca

acesta exista;

- copii ale certificatelor de deces

Bolnavi

- cerere

- copia certificatului de naștere  și a actului de identitate al elevului, daca acesta exista;

- certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

Mediul rural

(care sunt școlarizati într-o alta localitate, întrucât nu au

posibilitatea sa studieze într-o unitate de învatamânt din localitatea de domiciliu)

- cerere;

- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului ( pentru elevii care au vârsta sub 14 ani și nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia din parinți pentru a face dovada localitații de domiciliu)

Sociale

care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni,

mai mare de 50% din salariul minim pe economie ( 684 lei brut, respectiv 504 lei net);

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, în zonele

colinare si de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

- cerere;

- copia actului de identitate al elevului;

- copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (adeverinţă salariat ), anterioare depunerii dosarului;

- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute;

- act doveditor în original privind veniturile inregistrate de la ANAF;

Toate bursele sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și sa aibă media 10 la purtare.

Bursele de merit și bursele de studiu se acorda pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregatirii si susținerii examenului de bacalaureat.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.

Nu beneficiaza de bursa de merit și studiu, elevii din clasele primare.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este de 13 octombrie 2017.