Euro 200
Proiecte şi Programe - Euro 200

Programul social Euro 200 se derulează şi în anul şcolar 2013-2014.

Se pot depune dosare cu cereri în perioada 1-21 aprilie 2014.

in perioada 19 aprilie -19 mai se completeaza dosarele cu anchetele sociale

Detalii aici: si pe secţiunea dedicată programului euro 200 de pe portalul Ministerului: http://www.euro200.edu.ro/

 

Condiţii orientative :

  • elevi/studenţi (în vârstă de până 26 ani)
  • provin din familii cu venit maxim brut de 150 RON/membru familie (cu acte doveditoare).
  • sunt excuşi elevii care au beneficiat de O.U.G. 87/2008.

 

Depunere dosare Euro 200

1-21 aprilie 2014

Criterii Euro 200 şi documente pentru completarea dosarului


1. Ajutorul se acordă o singură data în cadrul unei familii (soţ, soţie, copiii lor necăsătoriţi care locuiesc împreună)

2. Venit brut/membru familie sub 150 RON

3. Cerere (se primeşte o cerere tip la depunerea dosarului)

4. Copie după Certificat Naştere sau act identitate elev

5. Copie carte identitate părinte (cel care depune dosarul)

6. Copii după actele identitate a membrilor familiei ( copiile se depun doar însoţite de original şi se va menţiona la depunerea lor CONFORM CU ORIGINALUL – apoi se vor semna de primitor şi solicitant)

7. Adeverinţe de la instituţiile unde sunt elevi fraţii/surorile elevului

8. Declaraţie notarială din care reiese faptul că venitul brut pe membru de se încadrează în plafonul de 150 RON, şi că familia dispune de restul de bani necesar pentru achiziţionarea unui calculator standard

9. Ancheta socială (19 aprilie 2013 – 19 mai 2013) - se completeaza la dosar

10. Dosar plic

* Venituri luate în calcul:

Venituri permanente cu excepţia alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare, burselor de studii şi burselor sociale.