Competenţe Profesionale

Atestat 2018

 


M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului

de certificare a calificării absolvenților învăţământului liceal,

filiera vocaţional, pentru anul școlar 2017-2018 poate fi consultată aici:

 

 

extras din calendar: