Bacalaureat 2018
Bacalaureat

BACALAUREAT 2018

 

 

 

 

 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 4792/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat - 2018

Anexa 1 - CALENDARUL Examenului de Bacalaureat Național - 2018

Examenul de Bacalaureat Național - 2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011 vezi aici , cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

ORDIN nr. 5905/2016- modificarea Anexei 2 la ordinul MECTS nr. 5219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine vezi aici.

 

 

Extras din calendarul examenelor de competențe digitale și lingvistice
din cadrul Examenului de Bacalaureat Național 2018

 

Prima sesiune:

12 – 13 februarie 2018 - Comunicare orală în limba română – Proba A:  (conform planificării)

16, 19-20 februarie 2018 - Competențe digitale – Proba D: (conform planificării - zilnic între orele 13-14,30)

21-22 februarie 2018 – Competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională Proba C:

- 21 februarie 2018 - Înțelegerea unui text audiat într-o limbă străină, si proba scrisă

- 22 februarie 2018 - Proba orală