Admitere 2019

 

 

ADMITERE CLASA a IX-a, un școlar 2019 - 2020


la Liceul de arte "Corneliu Baba" Bistrița


· 28 locuri - Arte plastice și decorative

· 28 locuri - Arhitectură, Arte ambientale și Design


Etapa I (13 - 20 mai 2019)

inscriere

Înscrierea candidaților la probe de aptitudini: 13 -14 mai 2019 din B-dul. Independenței, nr. 3-5, orele 8. 00 - 16. 00

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • - dosar Plic,
 • - anexa la înscrierea școlii de proveniență ,
 • - copie certificat de naștere / CI candidat,
 • - copie CI părinți,
 • - adeverință medicală
 • - cererea se primește la depunerea dosarului. Prezența părintelui / tutorelui este obligatorie.

 

SUSȚINEREA PROBELOR DE ADMITERE


Se desfășoară în sediul din str. Dornei, nr. 1.

Accesul la sălile de examinare între orele 8. 00 -8. 30 pe bază CI (buletin) / carnet de elev.

Susținerea probelor se efectuează zilnic între orele 9 00 -14 00

· 15 .05. 2019 , proba - DESEN, - Natură statică

· 16 .05. 2019 , proba - CREATIVITATE - ARTE PLASTICE,

· 17 .05. 2019 , proba - CREATIVITATE - ARHITECTURĂ

 

 

MATERIALE DE LUCRU PENTRU EXAMEN

MIERCURI , 15 mai (DESEN - NATURĂ STATICĂ) - probă obligatorie pentru ambele secții:

Creioane pentru desen (B2, B3, B4 .............. B8): sau creioane automate, radiere, bandă scotch (adezivă), ascuțitoare, cadru de carton. Tehnică creion sau cărbune.

JOI , 16 mai ( CULOARE, CREATIVITATE - ARTE PLASTICE ) :

Creioane, radiere, bandă scotch (adezivă), pixuri colorate de apă, tempera sau guașe, apă de băut, cârpă / șervețel (ștergeți pensula), paletă de lucru.

VINERI , 17 mai ( CREATIVITATE - ARHITECTURĂ ):

Creioane pentru desen ( H şi HB ), sau creioane automate, radieră, bandă scotch(adezivă), ascuţitoare, creioane colorate, culori pe bază de apă, tuşuri colorate, instrumente: liniar 50 cm, echere: 300 , 450 , 600 , teu , florar , compas, raportor...

Elevii mai pot avea cu ei un flacon (sticlă) cu apă, precum și un pachețel cu mâncare (proba durează 5 ore) !

Baftă!

 


Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010.

https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2018-10/OMEN%20%20Nr.%204829%20din%2030%20august%202018%20-Admitere%20in%20invatamantul%20liceal%20de%20stat%202019%20-%202020.pdf

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele  vocaționale: (Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. 4432/ 29.08.2014)

 

 

Extras din calendarul de admitere în liceu 2019

Probele de aptitudini

8-9 mai 2019

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

13 -14 mai 2019

Înscrierea pentru probele de aptitudini

15 -17 mai 2019

Desfăşurarea probelor de aptitudini

20 mai 2019

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Părinții/tutorii candidaților (admiși/respinși) se vor prezenta la secretariat pentru a ridica fișa anexă pe care o vor returna școlii de proveniență, cu excepția candidaților proveniți de la Liceul de Arte "Corneliu Baba", în intervalul:

 • Luni, 27 mai 2019
 • Marți, 28 mai 2019
 • Miercuri, 29 mai 2019, între orele 10:00 - 16:00

 

Etapa II

Depunerea dosarelor

Candidații declarați admiși în Etapa I vor depune la secretariatul liceului din Str. Independenței nr. 3-5, în ORIGINAL:

 • fișa de înscriere (fișa galbenă)
 • fișa anexă cu media de la probele de aptitudini ( se eliberează de către Lic Arte ”Corneliu Baba”
 • adeverința eliberată de școala de proveniență, care va conține:
  • notele de la Evaluarea Națională
  • media claselor V-VIII
  • media de admitere

Programul de depunere a documentelor de mai sus este:

 • luni, 1 iulie 2019, între orele 08:00 - 16:00
 • marți, 2 iulie 2019, între orele 08:00 - 16:00

Calculul mediilor de admitere

Media de admitere se calculează conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018, după următoarea formulă:

MA = (0,2 × ABS) + (0,8 × EN)

unde:

 • MA = media de admitere
 • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a
 • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Media finală de admitere la Liceul de Arte " Corneliu Baba " se calculează conform Art. 8 din OMECTS nr. 4802/2010, după următoarea formulă:

MFA = (0,75 × APT) + (0,25 × MA)

Unde:

 • MFA = media finală de admitere la Liceul de arte " Corneliu Baba "
 • APT = media finală la probele de aptitudini
 • MA = media de admitere calculată conform Anexei 2 la OMEN nr. 4794/2018